سایر خدمات

ستی > سایر خدمات

برنامه ریزی و برگزاری تورهای ایرانگردی، خارجی، اجرای تورهای ورودی، رزرو هتل در سراسر جهان ، رزرو پرواز و قطار داخلی و خارجی، ارائه بیمه های مسافرتی و تمام امور مربوط به گردشگری در حوزه فعالیت شرکت ستی است. در این راستا، ستی با بزرگترین آژانس های بین المللی همکاری دارد و از وجود کادری مجرب و تمام وقت بهره می گیرد.