برچسب: میراث فرهنگی

ارتقاء تبادلات فرهنگی در راستای توسعه گردشگری پایدار

ارتقاء تبادلات فرهنگی در راستای توسعه گردشگری پایدار

به گزارش ایسنا، مرتضی آبدار در آیین افتتاح ماه فرهنگی ژاپن، اظهار کرد: با توجه به انتخاب...
ادامه مطلب