برچسب: گردشگری

ارتقاء تبادلات فرهنگی در راستای توسعه گردشگری پایدار

ارتقاء تبادلات فرهنگی در راستای توسعه گردشگری پایدار

به گزارش ایسنا، مرتضی آبدار در آیین افتتاح ماه فرهنگی ژاپن، اظهار کرد: با توجه به انتخاب...
ادامه مطلب